Индивидуални спасителни средства

 Варна - 9000, България
 ул.,,Александър Дякович" No. 45
вход В, ет. 5 , офис 11
Tел : +359 52  600 217
моб : 0888 460 088
 E-mail: office@uta-dik.com
 

Индивидуални спасителни средства

Инспекция, изпитание и освидетелстване на спасителни жилетки, спасителни кръгове /пояси/,хидрокостюми.
Доставка на пиротехника,термокостюми, храна, вода и нeобходимия спасителен инвентар съгласно изискванията на SOLAS.