Парадни трапове и сходни

 Варна - 9000, България
 ул.,,Александър Дякович" No. 45
вход В, ет. 5 , офис 11
Tел : +359 52  600 217
моб : 0888 460 088
 E-mail: office@uta-dik.com
 

Парадни трапове и сходни

Фирмата е оторизирана да извършва инспекция, ремонт,изпитания и освидетелстване на парадни трапове и  сходни. 
Подмяна проволките на парадни трапове, придружени със сертификат за качество и произход.