Спасителни лодки и лодъчни устройства

 Варна - 9000, България
 ул.,,Александър Дякович" No. 45
вход В, ет. 5 , офис 11
Tел : +359 52  600 217
моб : 0888 460 088
 E-mail: office@uta-dik.com
 

Спасителни лодки и лодъчни устройства

Фирмата e oторизирана да извършва 1-годишни и 5-годишни прегледи, ремонтни работи, поддръжка и обслужване на спасителни лодки и техните спускови устройства, дежурни и свободно-падащи лодки съгласно изискванията на SOLAS и в съответствие с резолюцията на IMO MSC.152 (78) Rev. 1/1206,1277