Ремонтни дейности

 Варна - 9000, България
 ул.,,Александър Дякович" No. 45
вход В, ет. 5 , офис 11
Tел : +359 52  600 217
моб : 0888 460 088
 E-mail: office@uta-dik.com
 

Ремонтни дейности

 Ремонт на:
- корпус
- лепене с полиестер
- шлайфане
- китосване
- боядисване
- подмяна врати,прозорци,уплътнения
- подмяна метални детайли
- подводни леeри
- винтoво -рулеви групи
- дейдвуди