Товарни и провизионни кранове/телфери

 Варна - 9000, България
 ул.,,Александър Дякович" No. 45
вход В, ет. 5 , офис 11
Tел : +359 52  600 217
моб : 0888 460 088
 E-mail: office@uta-dik.com
 

Товарни и провизионни кранове/телфери

 - ремонт, изпитание под под товар, освидетелстване
 -  демонтаж/монтаж
  - кранове кули/стрели
  - такелаж (подмяна въжета)