Палубни механизми

 Варна - 9000, България
 ул.,,Александър Дякович" No. 45
вход В, ет. 5 , офис 11
Tел : +359 52  600 217
моб : 0888 460 088
 E-mail: office@uta-dik.com
 

Палубни механизми

- главен двигател
- дизел генератор
- колянов вал (главна машина)
- подрулващо устройство
- кранова кула,стрела
- лодъчни балки
- редуктори
- котви и котвени вериги