Откачащи и спускови устройства

 Варна - 9000, България
 ул.,,Александър Дякович" No. 45
вход В, ет. 5 , офис 11
Tел : +359 52  600 217
моб : 0888 460 088
 E-mail: office@uta-dik.com
 

Откачащи и спускови устройства

Инспекция, поддръжка, ремонт на балки,винчове,спирачки,откачащи механизми.