Oбслужване, инспекция и освидетелстване

 Варна - 9000, България
 ул.,,Александър Дякович" No. 45
вход В, ет. 5 , офис 11
Tел : +359 52  600 217
моб : 0888 460 088
 E-mail: office@uta-dik.com
 

Oбслужване, инспекция и освидетелстване

Фирмата разполага с квалифициран персонал, преминал обучение за извършване на 1-годишни и 5-годишни прегледи на спасителни средства,техните спускови и откачащи устройства и сертифициране съгласно IMO Res. MSC Rеv. 1/ Circ 1206, 1277