Винтово - рулева група

 Варна - 9000, България
 ул.,,Александър Дякович" No. 45
вход В, ет. 5 , офис 11
Tел : +359 52  600 217
моб : 0888 460 088
 E-mail: office@uta-dik.com
 

Винтово - рулева група

 Такелажно обезпечаване - демонтаж/монтаж на:
- корабни винтове
- валове (гребен,междинен)
- перо
- балер
- рулева машина